Showroom

Tên Công Trình: Showroom Mitsubishi

Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Tân Bình