Nhân lực & quản lý

Nhân viên công ty được tham gia vào những khóa đạo tạo nội bộ nhằm giúp nhân viên cải thiện không ngừng những kỹ năng làm việc của họ. Về mặt cá nhân cũng như tập thể, CBS Việt Nam đã trải nghiệm đáng kể thông qua việc thực hiện và hoàn thành các đơn đặt hàng với những yêu cầu và đòi hỏi mức độ hoàn hảo từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Mỗi bộ phận đều khuyến khích tinh thần học hỏi để đảm bảo những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy và thể hiện trong các sản phẩm cuối cùng mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

CBS Việt Nam có đội ngũ quản lý được đào tạo chuyên ngành bài bản tại Việt Nam và Nhật Bản để quản lý nhân viên ở các phòng ban khác nhau trong một bộ máy tổ chức thống nhất, biết cách khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, cùng nhau thực hiện mục tiêu phát triển chung. Chúng tôi tin rằng lãnh đạo chính là việc tìm ra phương thế cho mỗi người có cơ hội cống hiến để tạo ra thành công.

Chủ thịch tập đoàn CBS Group

Manabu Inoue

Giám đốc CBS Japan

Mashaki Nakhai

Giám đốc CBS Việt Nam

Hoàng Ngọc Lan